Roep de ambassadeur bij het Vaticaan terug

Zolang de paus de onmogelijke bisschop Williamson niet uit zijn ambt zet, dient Nederland zijn ambassadeur bij het Vaticaan voor consultaties terug te roepen. Dat is diplomatiek een gangbare maatregel bij groot ongenoegen. Soms schiet men zich daarbij in eigen voet omdat de dialoog wordt onderbroken of economische belangen worden geschaad. Daar is nu geen sprake van, want over de bewuste uitspraken is geen dialoog mogelijk.

    • Dr. W.F. van Eekelen