Québécois boos op president Sarkozy

De Franse president Nicolas Sarkozy heeft woede gewekt bij de onafhankelijkheidsbeweging in de Franstalige Canadese provincie Quebec door het separatisme in ongekend scherpe woorden af te wijzen. Tot grote ergernis van de souverainistes brak Sarkozy deze week met het Franse beleid van sympathie voor het streven van vele Québécois om een onafhankelijk land te vormen.

„Nooit eerder heeft een buitenlands staatshoofd zo’n gebrek aan respect getoond voor de miljoenen Québécois die zich hebben uitgesproken voor soevereiniteit,” schreven de leiders van de twee separatistische partijen in Franstalig Canada in een boze brief aan de Franse president. „Niemand heeft de onafhankelijkheidsbeweging omschreven met zulke minachtende woorden als u.”

Sarkozy verwierp het separatisme in Quebec als „sektarisch” tijdens een bezoek van de pro-Canadese premier van de provincie aan Parijs. Met zijn uitspraken nam hij nadrukkelijk afstand van het traditionele Franse Quebec-beleid, al meer dan dertig jaar omschreven als „non-ingérence et non-indifférence” („noch inmenging, noch onverschilligheid”, afgekort als ‘ni-ni’). Dat principe weerspiegelt een ongemakkelijke balans in de betrekkingen van Frankrijk met Canada en Quebec en vormt de basis van een normalisering, nadat president De Gaulle in 1967 zijn omstreden uitroep deed voor een menigte in Montreal: „Vive le Québec libre!” Sindsdien mengt Frankrijk zich officieel niet in het Canadese debat – al schemerde sympathie voor Quebec regelmatig door.

Sarkozy heeft het ‘ni-ni’ nu afgewezen, tot groot genoegen van de Canadese regering. Volgens zijn formule, die Canadese eenheid onderschrijft, zijn „de Canadezen onze vrienden, de Québécois onze broeders.”

    • Frank Kuin