Murdoch heeft zich laten beetnemen

Het is niet makkelijk om Rupert Murdoch te slim af te zijn. Maar de familie-Bancroft, die hem Dow Jones – de uitgever van de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal – verkocht, lijkt de mediatycoon het nakijken te hebben gegeven.

Uit de jongste winstcijfers van News Corp komt de waardevernietiging naar voren die Murdochs overname van de financiële uitgever de aandeelhouders heeft gebracht. News Corp betaalde in december 2007 5 miljard dollar voor Dow Jones. Zoals alle lezers van de The Wall Street Journal weten – en daartoe zouden de boekhouders van News Corp toch moeten behoren – is kort daarna de bodem onder de financiële sector weggeslagen. De afnemende economische groei versterkte de pijn van de structurele neergang van de dagbladsector.

De kwartaalcijfers van News Corp omvatten afschrijvingen van 3,06 miljard dollar, die grotendeels verband houden met Dow Jones. Dat duidt erop dat het concern nog steeds zo’n 2 miljard dollar waarde aan het bedrijf toekent. Is het echt zoveel waard? Dat is moeilijk te zeggen, gezien de schaarste aan informatie over de titels van de krantendivisie van News Corp.

Maar het kan nauwelijks een adequate waardering worden genoemd, als je bedenkt hoe de concurrenten van Dow Jones het hebben gedaan sinds Murdoch toesloeg. De aandelenkoers van de New York Times is met 70 procent gedaald, en die van Gannett, uitgever van onder meer de Amereikaanse krant USA Today zelfs met 86 procent.

Neem het gemiddelde van die dalingen, pas dat toe op de prijs die Murdoch heeft betaald, en Dow Jones zou 1 miljard dollar waard zijn. Dat impliceert uiteraard dat de 5 miljard dollar die Murdoch neertelde de reële prijs was. Hij betaalde echter feitelijk een premie van 2 miljard dollar. Als Dow Jones onafhankelijk was gebleven, zou het bedrijf dus zelfs nog minder waard zijn.

Murdoch houdt uiteraard van dagbladen. De Australiër zou wel eens de laatste miljardair op aarde kunnen zijn die dat nog doet. En hij zou zelfs een paar troeven achter de hand kunnen hebben om het mogelijke te maken voor de gerenommeerde zakenkrant The Wall Street Journal de neerwaartse trend van de krantensector het hoofd te bieden.

Maar op basis van het bewijsmateriaal tot nu toe is het lastig om niet tot de slotsom te komen dat de Bancrofts het laatst zullen lachen.

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaaruit Londen: www.breakingviews.com

    • Rob Cox