Küng lijkt bestaan van atheïsten te ontkennen

In het goede artikel van Hans Küng over de actuele crisis in de rooms-katholieke kerk viel mij op dat hij, terecht, opriep tot achting voor de moslims, en verder een hele oecumenische en interreligieuze wensenlijst afwerkte (Opiniepagina, 3 februari). Geen woord evenwel over achting voor mensen die er de voorkeur aan geven, en ook erin slagen, om zonder religie door het leven te gaan. Zouden die in zijn optiek niet bestaan? Of verdienen ze toch in zijn ogen minder achting dan de moslims en aanhangers van enige andere religie?

    • Dr. J.A. Schulp