Kabinet sluit niets uit in aanpak crisis

Het kabinet sluit geen enkele maatregel uit om de financiële crisis het hoofd te bieden. Volgens premier Balkenende kan het nodig zijn dat „we onorthodoxe stappen moeten zetten”.

De premier zei dat gisteren na afloop van de ministerraad. „De crisis is van ongekende aard. We gaan van een begrotingsoverschot naar een tekort. We kunnen niet meer zeggen: de economie trekt vanzelf wel weer aan.”

Minister van Financiën Bos (PvdA) zei dat alle mogelijke maatregelen op dit moment door het kabinet worden bekeken. „We keren de hele gereedschapskist om.”

Bos zei dat de afspraken uit het regeringsakkoord „geen barrière” vormen bij het onderzoek naar de opties om de crisis het hoofd te bieden. Alle opties worden volgens hem bekeken, „inclusief het politiek onwaarschijnlijke”.

Het kabinet zinspeelt daarmee op maatregelen die lang taboe waren. Deze week werd bekend dat een werkgroep van topambtenaren studeert op vergaande maatregelen, zoals geleidelijke verhoging van de AOW-leeftijd, aanpassing van de hypotheekrenteaftrek en nieuwe beperking van de AWBZ.

Volgens het kabinet staat nu in elk geval de vliegtaks al ter discussie. Het aantal reizigers op Schiphol daalt zo snel dat minister Eurlings (Verkeer, CDA) overweegt de in het regeerakkoord overeengekomen vliegtaks af te schaffen.

Naast een rapport van de topambtenaren wacht het kabinet op de macro-economische ramingen van het Centraal Planbureau. Daarop zal het kabinet „een verantwoorde beleidsreactie” baseren. Afgelopen week stelde de VVD voor om de pensioengerechtigde leeftijd te verhogen. De regeringsfracties zijn daar fel tegen.

Balkenende maakte ook bekend dat het kabinet vijf projecten heeft goedgekeurd die ervoor moeten zorgen dat Nederland zuiniger met energie omgaat. De ministers Van der Hoeven (Economische Zaken, CDA) en Cramer (Milieu, PvdA) steunen de projecten met in totaal 110 miljoen euro.

Nieuwsanalyse: pagina 2