Gepensioneerden moeten een vuist maken

Het artikel `Pensioenleed ongelijk verdeeld` (NRC Handelsblad, 30 januari) geeft een vertekend en onevenwichtig beeld van de pensioenproblematiek. Meteen al aan het begin worden, na de beurskrach en de rentedaling als hoofdoorzaken te hebben genoemd (geheel in de lijn van het artikel `Laat gepensioneerden de crisis betalen` in deze krant van 29 november 2008), alleen bij de gepensioneerden mogelijke oplossingen voor de pensioenproblematiek gezocht: ”Verlaging van pensioenen is nu een serieuze optie.”

Niet alleen externe factoren zoals beurskrach en rentedaling veroorzaken de problematiek, maar ook interne factoren. Daarin verschillen de kleinere pensioenfondsen van de grote. Kleinere fondsen hebben extra geld dat werkgevers tijdens de vorige crisis hadden gestort met een hoog rendement belegd en hebben een voorzichtiger risicobeleid gevoerd.

De grote pensioenfondsen worden zelfs quasi verontschuldigd. Zij zouden zich niet door de overheid kunnen laten steunen, omdat zij in het verleden een grote autonomie over de pensioenregeling en hun beleggingen hebben kunnen opeisen.

Het onbegrip voor de financieel-economische positie van de gepensioneerden wordt wel erg grof, wanneer tot slot wordt opgemerkt: ”Verhoging van pensioenpremies helpt niet tegen een beurskrach.” Alsof verlaging van de pensioenen meer zoden aan de dijk zal zetten.

Als de politiek in 2009 en 2010 berustend blijft toezien, en ter bescherming van de koopkracht van de miljoenen pensioenuitkeringen geen wettelijke regelingen treft, dan moeten de gepensioneerden een indringende protestdaad stellen, door bijvoorbeeld de Tweede Kamerverkiezingen van 2011 massaal te boycotten.

    • Prof. Dr. J. de Vries