Congo wil overleg grondstofcontract

Congo wil opnieuw onderhandelen met China over een contract waarbij China voor 9 miljard in Congo zou investeren, in ruil voor het recht kobalt en koper te ontginnen. Congo moet China betalen als koper en kobalt minder waard zijn dan 9 miljard dollar. Door de sterk gedaalde grondstoffenprijzen wil Congo de afspraken openbreken.

Pagina 15