Alfaschrapers

Marita Mathijsen hekelt terecht het beleid van de Nederlandse overheid dat ervoor gezorgd heeft dat nu ook de Leidse letterenfaculteit vakgebieden afschaft of drastisch laat krimpen die haar profiel in de laatste decennia internationaal hebben bepaald. In dezelfde bijlage lezen we dat de Leidse vakgroepen dierecologie en theoretische biologie wegens bezuinigingen worden opgeheven. De bezuinigingsgolf raakt Leiden weliswaar drastischer dan andere universiteiten en letteren sterker dan andere vakgebieden, maar het is ontegenzeggelijk een landelijke trend dat vakgebieden die zichzelf financieel niet kunnen bedruipen via studentenaantallen of externe onderzoeksgelden, op de schop gaan. Telkens weer wordt de overheveling van 100 miljoen euro van de universiteiten naar de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) als belangrijke aanleiding voor de bezuinigingen genoemd. Zo`n centralisering van onderzoeksgelden is in principe geen slechte zaak, maar ze heeft er in de praktijk toe geleid dat naarmate een vak kleiner en minder toegepast is, het dat geld moeilijker via geslaagde aanvragen bij NWO weer kan terugverdienen. Dat heeft meer met de organisatie van het verdeelmodel dat NWO hanteert, te maken dan met de kwaliteit van de aanvragende onderzoeksgroepen, en die organisatie is weer sterk gebaseerd op het onderzoek in de levenswetenschappen. Overigens moet ik Marita Mathijsen op één detail tegenspreken: Keltisch is bij mijn weten nog niet afgeschaft. Het floreert zelfs als nooit tevoren aan de Universiteit Utrecht.

    • Peter Schrijver