Vrachtauto's blijven staan

Het wegtransport lijdt onder de crisis.

De bedrijvigheid is dramatisch gedaald, tot het laagste niveau sinds 14 jaar.

Oegema Transport voelt de economische crisis aan den lijve. Het middelgrote bedrijf uit Dedemsvaart zag de afgelopen tijd het vervoer van onderdelen voor auto’s met de helft teruglopen. „We hopen dat we met ons rendement nog net op de nullijn uitkomen”, zegt directeur Sibbele Oegema, „en verder is het wachten op betere tijden”.

Brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) in Zoetermeer maakte gisteren bekend dat het goederenvervoer in het vierde kwartaal van 2008 „dramatisch” is afgenomen. Uit de cijfers blijkt dat de bedrijvigheid, het totaal aan activiteiten van transportondernemingen, op het laagste niveau staat in 14 jaar – in 1995 werd dit voor het eerst gemeten.

TLN schrijft in zijn conjunctuurbericht voor het vierde kwartaal 2008: „Transportondernemers zagen de orders sterk afnemen en de winsten verminderen. Vrachtauto’s kwamen stil te staan en overtollig personeel nam sterk toe. Met name de neerwaartse ontwikkelingen in de industrie en de bouw leidden tot minder vraag naar transportcapaciteit.”

Bijna de helft van de ondernemers in transport en logistiek verwacht in 2009 een daling van de bedrijvigheid en omzet, zegt TLN. 60 procent rekent op een matig tot slecht jaar. „Inkrimping en ontslagen in de transport- en logistieke sector zullen volgens ondernemers niet uitblijven.”

TLN wil een gesprek met de regering om te kijken „welke acties haalbaar zijn”, zegt Alexander Sakkers, de voorzitter van TLN in een toelichting. De organisatie zal in Den Haag pleiten voor „fiscale, sociale en algemeen-economische maatregelen die het ondernemers makkelijker kunnen maken”.

TLN constateert dat menig bedrijf de situatie te rooskleurig voorstelt, om zichzelf moed in te praten. „Velen vinden dat we niet te negatief moeten berichten over transport en logistiek. Ze menen dat we onszelf een crisis aanpraten.” TLN zegt dat de sector realistisch moet zijn en somt de feiten op: sommige bedrijven hadden in het vierde kwartaal te kampen met een halvering van het vervoeraanbod, een kwart van alle transport- en logistieke bedrijven had een overschot aan personeel en 30 procent had te veel materieel. „Hierdoor staan de vrachtprijzen flink onder druk.”

Vooral de kleinere bedrijven, met minder dan tien vrachtwagens, hebben het moeilijk, zegt Sakkers. Ook ondernemers met voornamelijk internationale activiteiten komen in de moeilijkheden. TLN: „Ze zijn somber over hun winstverwachting. Het belangrijkste vervoerland, Duitsland, dat in zijn eentje goed is voor 45 procent van de internationale transporten met Nederlandse vrachtauto’s, zit in een diepe recessie.”

Sibbele Oegema verwacht het nog wel even te kunnen volhouden. „Vervoer van bouwmaterialen loopt bij ons nog wel goed. We verlengen tijdelijke contracten niet meer, maar ontslagen vallen er nog niet”, zegt de directeur. Zijn onderneming heeft 120 vrachtwagens op de weg en telt 240 personeelsleden.

Alexander Sakkers vreest dat de bodem voor de sector nog niet is bereikt. „Het ziet er naar uit dat het nog erger wordt. Vooral het vervoer van luxegoederen is weggevallen.” Wanneer het vervoer weer aan zal trekken durft hij op dit moment niet te zeggen. Afgaande op de verwachtingen van de ondernemers ziet Sakkers „op zijn vroegst” herstel aan het eind van dit jaar. „Maar ergens in 2010 lijkt me waarschijnlijker.” TLN sluit niet dat het herstel even snel zal zijn als nu het verval. „Ik verwacht op de langere termijn een forse toename van de vervoersvraag.”

    • Lolke van der Heide