Van Heek

In Harry van Wijnens recensie van mijn boek Kunst, katoen en kastelen. J.H. van Heek, (Boeken 23.01.09) staat een storende zin over de NSB-sympathieën `die in de jaren dertig de familie beheersten`. In mijn boek schrijf ik over de aantrekkingskracht van het nationaal-socialisme op de hoofdpersoon, niet de familie.

    • Wim H. Nijhof