Swiss Re stelt aandeelhouders allerminst gerust

Swiss Re stelt dat de kapitaalinjectie van 3 miljard Zwitserse frank (2 miljard euro) van Warren Buffett een uiting van vertrouwen is. Maar de markt heeft de aandelenkoers van de firma met 15 procent laten kelderen. Het is makkelijk te begrijpen waarom de gewone aandeelhouders hun geloof aan het verliezen zijn.

De Zwitserse herverzekeraar had nauwelijks méér kunnen doen om het vertrouwen te schaden. De kapitaaluitbreiding kwam op hetzelfde moment dat het concern een verlies van 1 miljard Zwitserse frank aankondigde, zonder duidelijk aan te geven waardoor dat werd veroorzaakt.

Dat verlies weerspiegelt de gebruikelijke litanie van problematische beleggingen: hypotheekobligaties, onverwachte verliezen op private-equityinvesteringen en onvolmaakte hedgingstrategieën. Maar Swiss Re heeft ook een verandering van het waarderingsbeleid toegegeven, door van een systeem dat uitgaat van de best waargenomen marktgegevens over te stappen op een methode die het gemiddelde berekent. Daarmee is een einde gekomen aan het zogenaamd conservatieve boekhoudbeleid van het bedrijf.

Dan is er nog het overdreven dure goedkeuringsstempel van Buffett, die 3 procent van het bedrijf in handen heeft, koopt converteerbare obligaties met een couponrente van 12 procent en een conversieprijs iets onder de slotkoers van woensdag – vóór de aankondiging van het verlies.

De minimumkosten voor de aandeelhouders van deze converteerbare obligaties bedragen naar schatting 1 miljard Zwitserse frank, als het bedrijf erin slaagt ze binnen twee jaar tegen de afgesproken premie van 20 procent terug te kopen. De maximumkosten komen neer op een omvangrijke verwatering van hun belangen.

Ook zal het bedrijf niet alle miljarden van Buffett in bezit houden. Swiss Re heeft eveneens onthuld een aparte overeenkomst met Buffetts Berkshire Hathaway te hebben gesloten om 2 miljard Zwitserse frank te betalen voor 5 miljard Zwitserse frank aan verzekeringen van zijn reserves. Dit roept vragen op over de sterkte van die reserves, voorheen een van de weinige zaken waar beleggers betrekkelijk gerust op waren.

Van de overige aandeelhouders wordt daarnaast verwacht dat zij ook een bijdrage leveren van 2 miljard Zwitserse frank, in de vorm van een claimemissie.

Swiss Re beweert tot de top te behoren in risicobeheer. Nu zoekt het bedrijf bescherming voor wat het ziet als een aanhoudende kwetsbaarheid voor marktrisico’s, zo’n achttien maanden na het begin van de financiële crisis, en dat nog wel tegen zeer hoge kosten.

Buffett zegt dat hij onder de indruk is van topman Jacques Aigrain en zijn team. Dat geldt waarschijnlijk niet voor de aandeelhouders.

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaaruit Londen: www.breakingviews.com

    • Christopher Hughes