Senaat vertraagt plan van Obama

Het door de Amerikaanse president Obama voorgestelde pakket economische stimuleringsmaatregelen heeft gisteren vertraging opgelopen. De leider van de Democraten in de Senaat oordeelde vannacht dat er onvoldoende politieke steun was om het in stemming te brengen. Vandaag en mogelijk ook in het weekeinde wordt verder gepraat.

De nieuwe president streefde aanvankelijk naar aanvaarding met zo breed mogelijke steun, maar stuit nu op de oude politieke polarisatie in Washington. In het Huis, dat het pakket vorige week al goedkeurde, steunden alleen zijn partijgenoten het plan.

Aanvaarding in de Senaat vormt nu de volgende test voor Obama. Zijn partij heeft er een ruime meerderheid, maar enkele gematigde Democraten verzetten zich tegen de kosten van het plan, die nu bijna 900 miljard dollar (703 miljard euro) bedragen. Republikeinen proberen 200 miljard dollar aan ‘linkse’ investeringen uit het voorstel te krijgen en meer belastingkortingen af te dwingen.

Obama maande beide partijen gisteren tot haast. „De laatste dagen horen we ondoordachte afwijzingen van dit plan die de mislukte theorieën echoën waardoor we in deze crisis terecht zijn gekomen: het idee dat alleen belastingenverlagingen onze problemen kunnen oplossen. Ik verwerp deze theorieën, net als het Amerikaanse volk toen het tijdens de verkiezingen in november onmiskenbaar voor verandering stemde”, schreef de president in een opinieartikel in The Washington Post. (AP)

‘The Big Stimulus Battle’ op het weblog: nrc.nl/obama