Rekenkamer:200 miljoen misschien terug naar Brussel

Den Haag. De Rekenkamer waarschuwt voor een tegenvaller van ruim 200 miljoen euro voor de schatkist. Over de periode 2000 tot 2006 moet Nederland mogelijk 155 miljoen euro aan gelden voor regionale ontwikkeling terugbetalen aan de Europese Commissie. Daarnaast wordt gerekend op een tegenvaller van 48 miljoen euro vanwege dubbel gedeclareerde btw over Europese projecten.Dat maakte de Algemene Rekenkamer gisteren bekend. Het zicht op de afdracht en besteding van EU-gelden blijft slecht. Het is onzeker waar de 114 miljard euro aan uitgaven van de Europese Unie in 2007 naar toe zijn gegaan. De Europese Rekenkamer heeft daarom voor de veertiende achtereenvolgende keer een goedkeurende verklaring geweigerd voor de begroting van de Europese Unie. Van een verbetering is niet of nauwelijks sprake. Het zicht op de Nederlandse besteding van Europees geld is wel verbeterd. Het aantal gemelde onregelmatigheden bij de besteding van landbouwsubsidies is afgenomen, maar bij de besteding van andere EU-gelden is het aantal onregelmatigheden toegenomen.