Nederland wederom grootste nettobetaler

Den Haag. Nederland droeg in 2007 6,3 miljard af aan Brussel en ontving via subsidies 1,9 miljard terug. Daarmee is Nederland een van de grootste betalers binnen de Europese Unie. Dit blijkt uit het jaarlijkse EU-trendrapport van de Algemene Rekenkamer. In absolute getallen waren Duitsland en het Verenigd Koninkrijk de grootse nettobetalers. Grootste netto-ontvangers zijn Griekenland, Polen en Spanje. Binnen Europa volgen meer lidstaten het voorbeeld van de Algemene Rekenkamer om op het niveau van de lidstaat de ontvangsten en uitgaven van EU-middelen te controleren. Volgens Gijs de Vries van de Algemene Rekenkamer heeft de Europese Rekenkamer het probleem dat het zicht op de afdracht van lidstaten gebaseerd is op statistische gegevens. De nationale rekenkamers zouden om dat te verbeteren allemaal ook individueel de afdrachten en uitgaven in kaart moeten brengen.