Dickens

Wat was het informatief geweest om in nrcboeken.nl (Boeken, 23.01.09) in het stukje over Dickens` kinderen te verwijzen naar Girl in a Blue Dress van Gaynor Arnold. In deze roman over Dickens` leven komen twee van zijn schoonzussen voor en de mogelijke gevoelens die Dickens voor hen had of gehad zou kunnen hebben.

    • L. Beijlsmit