Dichter des Vaderlands

Dat de ware dichter een buitenstaander is, is een bewering die zonder nadere ‘bewijsvoering’ weinig poëtische zoden aan dijk zet (Raymond van den Boogaard, CS, 30 jan.). De uitverkiezing van Ramsey Nasr is overtuigend en eervol, woonplaats en afkomst doen er niet toe. Dat de gevolgde keuzeprocedure de onmogelijkheid om te stemmen op meer traditionele, ‘volkse’ poëten inhoudt, is een keuze waar wel nog eens kritisch naar gekeken mag worden. Is er iets mis met ‘volkse’ poëten?

Menno ter Braak bezigde een erudiete opvatting over het ‘volkse’: in ieder van ons schuilt een stukje volk dat een eigen taal, een eigen toon en een eigen klank heeft en zijn uitingsvormen behoren evenzeer tot ons culturele erfgoed als kunst met een grote K’. Jan Greshoff schreef over het werk van Koos Speenhoff (1869-1945), volkse, sociale kunst bij uitstek, dat het niet valt in de categorie van ‘schoonheid’ maar in die van waar.

Neerlandicus

    • A. O. Kolle