Dertig meter hoge magazijnen om de natuur in Limburg te redden

Waar winden stedelingen zich over op? In Roermond is ruzie over de komst van een bedrijf op de groene grens met buurgemeente Roerdalen.

roermond de afslag foto rien zilvold Zilvold, Rien

Bijzonder droevig zijn omwonenden dat binnenkort het bedrijf Edco zich vestigt in het agrarische gebied De Meer, op de rand van een industriegebied in Roermond en in een zone tussen twee natuurgebieden, nationaal park De Meinweg en het Roerdal. Ze hebben duizenden handtekeningen verzameld en protestborden geplaatst. Ze hebben zich laten horen op informatieavonden en hebben ludieke acties gehouden.

Ruim een half jaar geleden gingen Provinciale Staten van Limburg akkoord met de vestiging van Edco op de grens van Roermond en buurgemeente Roerdalen. Het handelsbedrijf wil volautomatische magazijnen bouwen voor gebruiksartikelen uit het Verre Oosten, om deze vervolgens te vervoeren naar met name Duitsland. De loodsen worden twintig tot dertig meter hoog en zullen het landschap domineren.

„Regelrechte horizonvervuiling”, zegt Coen Thevissen, bewoner van het aanliggende dorp Herkenbosch. „Zoiets past niet in dit kleinschalige agrarische landschap.” Hij staat aan de rand van het gebied en vertelt dat reptielen en amfibieën uit een naastgelegen bos, de Driestruik, het vochtige gebied nodig hebben om te overleven. Het is niet moeilijk te bedenken wat er gebeurt als hier straks dagelijks vrachtwagens rijden. „Dan is het met de rust gedaan.”

De bewoners zijn bedroefd over de komst van Edco. Maar ronduit kwaad is voorzitter Marjo Thevissen van de Stichting Roerdalen Groen geworden van het „gekonkel” van bestuurders, zoals dat de afgelopen maanden, na het besluit, volgens haar openbaar is geworden. „Er is handjeklap gespeeld.” Ze diende een officiële klacht bij de provincie in wegens „onjuiste en onvolledige informatie” door gedeputeerde Ger Driessen (CDA), die instanties „gemanipuleerd heeft om een beslissing te nemen op onjuiste gronden”.

De verwijten komen erop neer dat de gedeputeerde meermaals heeft verklaard dat Edco nergens anders dan in Roermond terecht kon. Merkwaardig, stellen zijn critici. Want hoe valt dan te verklaren dat het bedrijf een optie heeft gehad op een geschikt terrein in Venlo, en dat ook de initiatiefnemers van een bedrijventerrein in Echt het bedrijf best wilden hebben? De provincie heeft de alternatieven kennelijk niet serieus genomen.

Ook minister Cramer (Ruimtelijke Ordening en Milieu, PvdA) was ontstemd. Ze „betreurt” dat de provincie het gewenste beleid niet heeft toegepast, namelijk liever bedrijventerreinen flink volbouwen dan meteen maar weer een nieuw terrein aanleggen, schreef ze de provincie. „Ik ben van mening dat u een kans laat lopen om zich als provincie te profileren, door expliciet het vernieuwde rijksbeleid voor bedrijventerreinen proactief op te pakken.”

Gedeputeerde Driessen verdedigt zich. Hij vertelt dat hij al enige tijd op zoek was naar geld om grote oppervlakten natuur aan te leggen in de omgeving van Roermond. Zou dat niet prima lukken door uitgifte van een bedrijventerrein? Driessen hoorde van de plannen van Edco om naar Limburg te verhuizen. Driessen: „Ik heb toen gebeld met wethouder Van Rey om te vragen of Roermond een locatie had.”

Het oud-Kamerlid Jos van Rey (VVD), nu dus wethouder én lid van Provinciale Staten, had daar wel oren naar. Hij liet weten dat er nog landbouwgrond beschikbaar was, buiten de ‘stedelijke contour’ maar pal naast het industrieterrein Roerstreek. Van Rey: „Wij hebben destijds dat industrieterrein ontwikkeld maar het kon slechts gedeeltelijk worden volgebouwd, omdat de knoflookpad daar bleek te zitten. Wat zou u dan doen? Juist, dan wil je elders bouwen.”

De provincie heeft vervolgens de ‘stedelijke contour’ van Roermond verlegd. Daardoor kan de grond aan Edco worden verkocht en zal met de opbrengst van 10 miljoen euro natuur worden aangelegd. „Een gouden greep”, aldus gedeputeerde Driessen. Ook al omdat Roermond de extra banen hard nodig heeft. En zó slecht is de locatie niet. „We hebben het over landbouwgrond in de omgeving van een industrieterrein.”

De omwonenden zitten er maar mee. Actievoerder Marjo Thevissen is er van overtuigd dat de provincie met het verhaal over natuur op de proppen is gekomen om goed te praten dat men de ambitieuze wethouder van Roermond gewoon zijn zin wilde geven. „En waarom?” Ook wethouder Herman Nijskens (VVD) van Roerdalen zou er meer van willen weten. Hij beschouwt de aanleg van nieuwe natuur als „een pr-verhaal”. Nijskens: „Het is raar dat dit stuk groen verdwijnt om elders natuur aan te leggen. De Meer ligt in het gebied waarover in allerlei structuurvisies staat dat het groen moet blijven.”

Gedeputeerde Driessen is van de aantijgingen niet ondersteboven. „De kritiek komt van een wethouder die zelf 35 hectare bos wil kappen voor uitbreiding van een golfbaan.”

Over die uitbreiding, op Roermonds grondgebied, is het laatste woord niet gezegd. Wethouder Nijskens: „Ambtenaren van Roermond hebben gedreigd dat als wij juridische actie voeren tegen de komst van Edco, zij de uitbreiding van de golfbaan tegenhouden.”

Wethouder Van Rey: „Als Roerdalen met ons meewerkt, zullen wij ook meewerken aan uitbreiding van de golfbaan.”

    • Arjen Schreuder