correcties & aanvullingen

Creationisme

In het artikel Het geloofsdebat via een ja/nee-sticker (donderdag 5 februari, pagina 20 en 21) werd het standpunt van de creationisten verwoord als „de mens is in zes dagen door God geschapen naar zijn beeld en gelijkenis”. Niet de mens, maar de wereld is volgens de Bijbel in zes dagen geschapen.