“City Woodpecker”

 

  

De man en de vrouw op de foto, die werd geplaatst  op  www.jangtse.com, zijn leden  van de burgerwacht van Yangzhou in de zuidelijke provincie Jiangsu. In deze stad  sloeg in 2005   een honderdtal   burgers de handen ineen; ze  richtten een belangenverenging op die zich ten doel stelde  burger en  overheid op te voeden en burgerlijke gehoorzaamheid te bevorderen. De  burgerwacht  kreeg in de regio de bijnaam “City Woodpecker”.

Op 1 februari, de eerste werkdag na het Chinese Nieuwjaar, trok  een aantal leden van deze vereniging gewapend met een camera naar het hoofdkantoor van de plaatselijke overheid. Zij wilden  registreren  welke overheidsfunctionarissen  daags na het feest op tijd op kantoor  verschenen.

Kantooruren beginnen  in Yangzhou om half negen maar pas om kwart voor negen druppelden de eerste ambtenaren binnen. Op datzelfde moment reed een auto met een regeringsnummerplaat langzaam richting de poort van het overheidsgebouw van Yangzhou. De auto stopte, de lokale baas draaide zijn raampje open en zei verontschuldigend: “Het spijt me heel erg maar u moet weten,ik was  gisteravond bij vrienden in een andere stad en ben  laat naar bed gegaan. Ik zal onmiddellijk mijn auto parkeren en als de donder aan het werk gaan.” Toen een van de controleurs het schuldbewuste gezicht van de ambtenaar zag, zei hij: “Ok, je bent slechts een fractie te laat. Maak een beetje voort.”

Om negen uur kwam een andere groep laatkomers aanslenteren. De  burgerwachten stapten naar voren en zeiden: “Gelukkig Nieuwjaar. Weten jullie niet hoe laat jullie op kantoor moet zijn?”

Een van hen keek op zijn horloge en zei: “Sorry, het is al negen uur. U heeft gelijk, we beloven beterschap.” Ondertussen had de plaatselijke pers lucht gekregen van de actie. Journalisten haastten zich naar het overheidsgebouw en vroegen de “City Woodpeckers” om een reactie:

“Het grote probleem van China is het gebrek aan moreel besef. De Chinese burgers maar vooral ook hun leiders moeten worden opgevoed en op hun verantwoordelijkheden worden gewezen. Mensen hebben geen boodschap aan de publieke zaak en zetten zich alleen maar in wanneer ze er zelf beter van worden. Geen wonder. Als overheidsfunctionarissen het slechte voorbeeld geven, hoef je van onopgeleide en onbewuste burgers helemaal geen gemeenschapszin te verwachten. Aangezien we keer op keer merken dat zij er een potje van maken, hebben wij de rollen omgedraaid. Wij gaan nu  onze leiders controleren.”

    • Bettine Vriesekoop