Wereldvreemde bekeerling

De omstreden bisschop Richard Williamson gelooft dat vrouwen niet zo intelligent zijn als mannen, denkt dat de VS zelf 9/11 hebben beraamd en twijfelt aan de Holocaust.

Richard Williamson Foto Reuters British-born Bishop Richard Williamson is pictured at Frankfurt airport February 28, 2007. Pope Benedict January 24, 2009, rehabilitated a traditionalist bishop who denies the Holocaust, despite warnings from Jewish leaders that it would seriously wound Catholic-Jewish relations and foment anti-Semitism. Williamson, has made a number of statements denying the full extent of the Nazi Holocaust of European Jews, as accepted by most mainstream historians. In comments to Swedish television broadcast on Wednesday, he said "I believe there were no gas chambers" and that only up to 300,000 Jews perished in Nazi concentration camps, instead of six million. Picture taken February 28, 2007. REUTERS/Jens Falk (GERMANY) REUTERS

Heilige huisjes zijn aan de omstreden katholieke bisschop Richard Williamson (68) niet besteed. Met groot gemak doorbreekt hij, zelf een bekeerling, het ene taboe na het andere met zijn extreme opvattingen.

Het meeste stof heeft echter zijn ontkenning van de vergassing van de joden in de Duitse vernietigingskampen doen opwaaien. In een vraaggesprek met hem dat de Zweedse televisie vorige maand uitzond, verklaarde hij: „Ik geloof niet dat er gaskamers waren.” Hij toonde zich een aanhanger van revisionistische historici, die het aantal joden dat in Duitse concentratiekampen om het leven kwamen op 200.000 tot 300.000 houden, niet zes miljoen zoals algemeen wordt aangenomen.

In een preek in Canada zei hij dat de joden de Holocaust hadden verzonnen „opdat wij voor hen zouden knielen en hun nieuwe staat Israël zouden goedkeuren”. De bisschop denkt ook dat de zogeheten Protocollen van de wijzen van Sion – een verslag van een vergadering van joodse leiders in 1897 over een strategie om de wereldheerschappij te bemachtigen – authentiek zijn. De Protocollen worden alleen door extreemrechtse groeperingen serieus genomen.

Williamson begeeft zich al evenzeer op glad ijs met zijn lezing van de aanslagen in New York van 11 september 2001. De torens van het World Trade Center stortten volgens hem niet in door de botsing met gekaapte vliegtuigen maar doordat er binnen de gebouwen zelf explosieven tot ontploffing werden gebracht door Amerikaanse militairen. Zo kregen de VS een excuus om Afghanistan en Irak binnen te vallen.

Williamson werd in 1940 geboren in Groot-Brittannië. Zijn vader was een anglicaanse dominee. Zijn ouders zonden hem naar de vermaarde kostschool in Winchester, waarna hij letterkunde studeerde aan de universiteit van Cambridge. Vervolgens werkte hij enige jaren als docent in Ghana.

Lezing van het werk van de middeleeuwse theoloog Thomas van Aquino en – naar eigen zeggen – de muziek van Beethoven leidden geleidelijk tot zijn bekering tot het katholicisme.

Dat gebeurde uiteindelijk, in 1971 door een Ierse priester. Al snel bleken de opvattingen van Williamson zo behoudend, dat dezelfde priester hem aanraadde zijn heil maar te zoeken op het seminarie van het Zwitserse Ecône, het hoofdkwartier van de priesterbroederschap Pius X. In die omgeving voelde Williamson zich in zijn element. In 1976 werd hij er tot priester gewijd en twaalf jaar later – tegen de zin van het Vaticaan – tot bisschop. Het leidde tot zijn excommunicatie, die Williamson overigens allerminst tot andere gedachten bracht.

De aartsbisschop stuurde Williamson, die er geen geheim van maakt dat hij de intellectuele vermogens van vrouwen laag aanslaat en hun de toegang tot middelbaar onderwijs wil ontzeggen, enige jaren naar de VS. De afgelopen zeven jaar leidt hij een seminarie in La Reja, ten westen van de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires. De laatste weken hult hij zich in stilzwijgen. Zelfs bisschop Williamson begrijpt kennelijk dat het soms beter is te zwijgen.

Interview met Williamson is te zien via nrc.nl/vaticaan

    • Floris van Straaten