Slecht zicht op uitgaven Europa

Het zicht op de afdracht en besteding van EU-gelden blijft slecht. Het is onzeker waar de 114 miljard euro aan uitgaven van de Europese Unie in 2007 naar toe zijn gegaan. De Europese Rekenkamer heeft daarom voor de veertiende achtereenvolgende keer een goedkeurende verklaring geweigerd voor de begroting van de Europese Unie.

Dat maakte de Algemene Rekenkamer vanochtend bekend. Van een verbetering is niet of nauwelijks sprake. Het zicht op de Nederlandse besteding van Europees geld is wel verbeterd. Het aantal gemelde onregelmatigheden bij de besteding van landbouwsubsidies is afgenomen, maar bij de besteding van andere EU-gelden is het aantal onregelmatigheden toegenomen.

De Rekenkamer waarschuwt voor een tegenvaller van ruim 200 miljoen euro voor de schatkist. Over de periode 2000 tot 2006 moet Nederland mogelijk 155 miljoen euro aan gelden voor regionale ontwikkeling terugbetalen aan de Europese Commissie. Daarnaast wordt gerekend op een tegenvaller van 48 miljoen euro vanwege dubbel gedeclareerde btw over EU-projecten.

Collegelid Gijs de Vries van de Rekenkamer zegt dat „het niet snel genoeg gaat” met de verbetering van de verantwoording van EU-middelen. Hij wijst er wel op dat nog niet zo lang geleden, in de jaren tachtig van de vorige eeuw, ook de rechtmatigheid van Nederlandse Rijksuitgaven niet duidelijk was. „Het kan dus wel snel verbeteren.”

Nederland droeg in 2007 6,3 miljard af aan Brussel en ontving via subsidies 1,9 miljard terug. Daarmee is Nederland een van de grootste betalers binnen de Europese Unie.

Binnen Europa volgen meer lidstaten het voorbeeld van de Algemen Rekenkamer om op het niveau van de lidstaat de ontvangsten en uitgaven van EU-middelen te controleren.

Volgens Gijs de Vries heeft de Europese Rekenkamer het probleem dat het zicht op de afdracht van lidstaten gebaseerd is op statistische gegevens. De nationale rekenkamers zouden om dat te verbeteren allemaal ook individueel de afdrachten en uitgaven in kaart moeten brengen.

Over de effectiviteit van de bestedingen is zowel binnen de Europese Unie als binnen Nederland weinig bekend. De Rekenkamer heeft dan ook net als voorgaande jaren veel kritiek op de besteding van geld uit de zogeheten structuurfondsen zoals het Europees Sociaal Fonds (ESF). Bij de verantwoording van die programma’s staat volgens De Vries het uitgeven van het geld centraal en is er veel minder aandacht voor wat ermee bereikt wordt.