Onderzoek kabinet naar verhoging van AOW-leeftijd

Den Haag, 5 febr. - Het kabinet onderzoekt taboedoorbrekende maatregelen om de overheidsfinanciën gezond te houden. Tot de mogelijkheden behoren stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd en beperking van de uitgaven voor de AWBZ.Pagina 3