Mariëtte Hamer (PvdA)

„Het gaat er om dat alle feiten op tafel komen. Eindelijk kan de waarheidsvinding van start gaan. Met de voorgestelde condities is het onderzoek kansrijk.

Het is belangrijk dat de commissie in alle openheid en onafhankelijkheid kan opereren. We rekenen op volledige medewerking, zodat iedereen, ook ambtenaren, ministers en oud-ministers, zonder belemmeringen vrij met de commissie mogen spreken en inzage kunnen geven in alle, hun ter beschikking staande informatie. Er is ook uiterste inspanning vereist om mensen uit het buitenland te bewegen voor de commissie te verschijnen. Dat geldt in het bijzonder voor Jaap de Hoop Scheffer.

We denken dat er een goede kans is dat met de commissie alle vragen beantwoord worden. Mocht dit echter niet het geval blijken en mochten er ook ná het rapport van de commissie nog vragen zijn, dan zullen wij niet aarzelen het werk via het parlement voort te zetten.”