'Laat EU VS helpen bij Guantánamo'

Het Europees Parlement heeft de EU-landen gevraagd zich op te maken voor de opvang van gevangenen van Guantánamo Bay.

”Indien de Amerikaanse regering daarom vraagt” moeten de lidstaten steun bieden bij het vinden van oplossingen, zo staat in een resolutie die gisteren met ruime meerderheid is aangenomen.

De resolutie stelt dat de Europese landen, na alle kritiek op Guantánamo Bay, een soort morele plicht hebben mee te helpen naar het zoeken van een oplossing. Onderstreept wordt dat de VS hoofdverantwoordelijk zijn, maar ”dat de verantwoordelijkheid voor de eerbiediging van het internationaal recht en de fundamentele vrijheden bij alle democratische landen ligt, met name de EU en haar lidstaten, die tezamen een gemeenschap van waarden vertegenwoordigen”.

Daarbij wordt aangetekend dat de lidstaten met elkaar moeten overleggen over ”mogelijke gevolgen voor de openbare veiligheid in de hele EU”.

De woordvoerder van de christendemocratische fractie, Hartmut Nassauer, had in het debat gewezen op bewegingsvrijheid die ex-gedetineerden zouden krijgen binnen de landen van de Schengenzone. ”We moeten ervoor zorgen dat Europa niet het thuis wordt van potentiële terroristen.”

Eurocommissaris Jacques Barrot (Justitie, Vrijheid en Veiligheid) zei dat het nu aan de lidstaten is om Amerikaanse verzoeken van geval te geval te bekijken. Op 26 februari overleggen de Europese ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken over een gezamenlijke aanpak.