Kees van der Staaij (SGP)

„Wij hebben nooit de brandende behoefte gevoeld aan een diepgaand Irak-onderzoek. Tot nu toe hebben we geen enkele gegronde aanleiding gehad om te menen, dat het kabinet essentiële informatie heeft achtergehouden voor de Kamer als het gaat om de gegeven politieke steun aan de inval in Irak. De suggestie is gewekt – terwijl daar op dit ogenblik inhoudelijk geen reden voor is – dat het kabinet geen integere afweging heeft gemaakt en iets te verbergen heeft. Dit beschadigt het aanzien van de overheid. Wij hopen dat de commissie de gezaaide twijfel kan wegnemen.”