Kamer: meer geld voor werk

De meeste partijen in de Tweede Kamer vinden dat de regeling voor werktijdverkorting moet worden omgezet in structurele maatregelen om werklozen aan werk te helpen. Dat bleek vanmorgen tijdens een debat in de Tweede Kamer met minister Donner (Sociale Zaken, CDA) over de ontslagen als gevolg van de economische crisis en de regeling voor werktijdverkorting.

Wel willen de partijen weten welke middelen minister Donner precies wil inzetten om dit te bereiken. „Hoe realistisch is het dat werknemers die overtollig zijn in de auto-industrie naar de zorg kunnen doorstromen”, zei Bas van der Vlies van de SGP. Hij doelde daarbij op de mobiliteitscentra die momenteel in diverse steden worden opgericht, waar ontslagen werknemers aan ander werk moeten worden geholpen.

Minister Donner werkt samen met de sociale partners aan plannen om dit voornemen – werknemers van werk naar werk begeleiden – te concretiseren. Deze moeten voor maart klaar zijn. Dan kan de werktijdverkorting in structureler maatregelen worden omgezet.