Kamer: medische studie flexibeler

Den Haag, 5 febr. - Artsenopleidingen moeten sneller inspelen op de vraag naar bepaalde medici. De planning van het aantal studenten dat een medische opleiding kan volgen, is te star, vindt de Tweede Kamer. Volgens ramingen zou rond 2025 een kwart van de beroepsbevolking in de zorgsector werkzaam moeten zijn om aan de stijgende vraag te voldoen. Flexibeler opleidingen zouden helpen.