hoeveel Europees geld krijg jij?

De Europese Commissie heeft vorig jaar 38 miljard euro betaald aan de lidstaten voor projecten in economisch zwakke gebieden.

Zoek uit of je ook in een ‘zwakke regio’ woont en hoeveel Brussel aan jouw regio bijdraagt via www.nrcnext.nl/links