Femke Halsema (GroenLinks)

„Wij wensen volledige openbaarheid en politieke verantwoording en pleiten al vijf jaar voor parlementair onderzoek en enquête: dat is de koninklijke weg. De commissie – niets te na over alle eerbiedwaardige mannen die er zitting in nemen – is een politieke vlucht naar voren van de premier en van het CDA. De mededeling dat Kamervragen niet meer door het kabinet worden beantwoord, maar worden overgedragen aan de commissie, getuigt van parlementaire minachting en is niet aanvaardbaar. De premier van normen en waarden ontpopt zich als een man van duiken en dralen.

Al jaren moeten wij toekijken hoe de gerechtigde wens om openbaarheid en politieke verantwoording onder leiding van het CDA verzandt in een akelig politiek schimmenspel. Ik zou de PvdA willen oproepen hier niet meer aan mee te werken en het parlement aan de benodigde meerderheid te helpen voor parlementair onderzoek. Zoals Joop den Uyl het ooit formuleerde: als de politiek een spel is, dan moet het ook goed gespeeld worden. De instelling van een politieke commissie is fout spel.”