Agnes Kant (SP)

„De commissie is een uitvlucht die een parlementaire enquête in de weg staat. Deze is hiermee een obstructie van de parlementaire democratie. Haar belangrijkste democratisch instrument laat de Kamer zich uit handen nemen. Dat kan niet en dat mag niet. Daarom moet er een parlementaire enquête komen. Dat is immers het ultieme instrument waar de Kamer over beschikt bij waarheidsvinding en verantwoording afleggen. Het gaat over steun aan een oorlog. Nederlanders hebben recht op de volledige waarheid.

De coalitiepartijen proberen van het parlement een mak lam te maken, juist op het moment dat het leeuw zou moeten zijn. Zo wordt wederom een zwarte bladzijde toegevoegd aan dit toch al beschamende hoofdstuk van onze geschiedenis.”