Afrika zoekt naar klimaatbeleid

  Ontwikkelingslanden wilden in het verleden nog wel eens tegenwerken als het ging om een streng klimaatbeleid. Maar tijden veranderen. Op de klimaatconferentie in Poznan, eind vorig jaar, klaagden milieugroepen en onderhandelaars over de defensieve houding van Europa en de welwillendheid van derdewereldlanden. Daarachter gaat deels ook eigenbelang schuil. Ontwikkelingslanden voelden de gevolgen van een

 

droogte in Malawi (Foto Reuters)

droogte in Malawi (Foto Reuters)droogte in Malawi (Foto Reuters)

Ontwikkelingslanden wilden in het verleden nog wel eens tegenwerken als het ging om een streng klimaatbeleid. Maar tijden veranderen. Op de klimaatconferentie in Poznan, eind vorig jaar, klaagden milieugroepen en onderhandelaars over de defensieve houding van Europa en de welwillendheid van derdewereldlanden.

Daarachter gaat deels ook eigenbelang schuil. Ontwikkelingslanden voelden de gevolgen van een veranderend klimaat aan den lijve, zowel fysiek als in hun inkomen (dat laatste gaat het Stockholm Enterprise Institute onderzoeken). En ze hebben geen geld om zich aan te passen.

De Britse regering wil Afrikaanse landen nu  gaan leren om klimaatprojecten te bedenken en in het Westen te verkopen. Dat kan op basis van de zogeheten clean development mechanisms in het Kyoto-protocol. Er is een CDM-bazaar, waar kopers en verkopers van dit soort projecten elkaar virtueel kan ontmoeten. 

 

zonnecelspeelgoed in Poznan, waar Zuid-Afrika aandrong op streng klimaatbeleid. (Foto AFP)

zonnecelspeelgoed in Poznan, waar Zuid-Afrika aandrong op streng klimaatbeleid. (Foto AFP)zonnecelspeelgoed in Poznan, waar Zuid-Afrika aandrong op streng klimaatbeleid. (Foto AFP)

Maar arme landen zijn zelf ook bereid maatregelen te nemen. Het zijn vaak kleine stapjes. Zo gaat Zuid-Afrika een paar cent belasting heffen op stroomgebruik. Voor ingewikkelde emissiehandel is het bedrijfsleven nog niet klaar, denkt de regering. Het enige probleem is dat dit soort maatregelen bedoeld zijn om het gedrag van mensen te veranderen. Maar een groen alternatief voor de huidige stroom is er niet.