werken bij EU?

De Europese Commissie kampt met een nijpend tekort aan tolken. Ook andersoortige ambtenaren zijn gewild.

Koester je ook een carrière als internationale ambtenaar, zoek je droombaan via www.nrcnext.nl/links