Vissen ruiken minder goed door verzuring van de oceaan

Rotterdam. De verzuring van de oceaan is al meetbaar, de verzuring versnelt en ”ernstige schade is ophanden”. 155 wetenschappers waarschuwden afgelopen vrijdag voor de gevaren van oceaanverzuring. Die is het gevolg van klimaatverandering, doordat CO2 uit fossiele brandstoffen in het water oplost en zuur vormt. De wetenschappers gaven hun `Monacoverklaring` uit naar aanleiding van een congres over oceaanverzuring van onder meer UNESCO. Jonge clownsvissen (Amphiprion percula), blijken bij verzuring anemonen en planten niet meer goed te ruiken, waardoor ze geen geschikte plaatsen vinden om zich te vestigen. Dat schreven biologen online in Proceedings of the National Academy of Sciences. Verzuring bemoeilijkt ook de vorming van kalk. Koralen en andere kalkvormende zeedieren groeien daardoor trager. Ze kunnen zelfs oplossen als de verzuring doorgaat.