Techniek toelating migranten rammelt

Door onbetrouwbare technologie is de procedure om migranten tot Nederland toe te laten niet waterdicht.

Zo is leeftijdsanalyse door middel van botonderzoek om te bepalen of een migrant minderjarig is, (211 keer uitgevoerd in 2007) niet onomstreden. Ook de spraaktechnologie die door Nederlandse ambassades wordt gebruikt om het inburgeringsexamen af te nemen, is niet bewezen betrouwbaar. Het gebruik van die techniek betekent dat migranten niet altijd op volstrekt gelijke gronden worden toegelaten of afgewezen.

Dat blijkt uit het boek De Migratiemachine van het Rathenau Instituut, waarin deskundigen de neveneffecten bespreken van de migratietechnologie. Staatssecretaris Albayrak (Justitie, PvdA) nam het vanmiddag in ontvangst.

Volgens projectleider Huub Dijstelbloem van het Rathenau Instituut is er niets mis met het gebruik van migratietechnologie, zoals databases, biometrische gegevens als irisscans en vingerafdrukken en dna-testen om biologische relaties tussen mensen vast te stellen. „Maar het moet wel bewezen betrouwbaar en effectief zijn. Dat is nu niet altijd het geval.” Bovendien worden technieken, bedoeld om mensen snel te identificeren, soms gebruikt om mensen op grond van kenmerken als ras, huidskleur of etnische achtergrond eruit te pikken. Dat kan leiden tot rechtsongelijkheid.

    • Sheila Kamerman