Privacy van zieke werknemer niet genoeg beschermd

Rotterdam. De privacy van zieke werknemers is met de huidige wet- en regelgeving onvoldoende beschermd. Dit stelt universitair docent Arbeidsrecht Ivo van der Helm in zijn proefschrift waarop hij aankomende vrijdag aan de Universiteit Utrecht promoveert. De werkgever moet sinds de privatisering zelf vaststellen of een zieke werknemer recht heeft op loondoorbetaling en acties ondernemen om de werknemer te reïntegreren. De werkgever kan hiervoor maatregelen nemen waar de werknemer zich aan moet houden, zoals een medische controle door een arbo-arts. Werkt de zieke werknemer niet mee, dan kan zijn loon opgeschort of geweigerd worden. Het is voor de werknemer niet altijd duidelijk in hoeverre hij een inbreuk op zijn privacy moet toelaten. Medische gegevens hoeven bijvoorbeeld niet te worden verstrekt aan iemand zonder beroepsgeheim zoals een bedrijfsleider die bij de zieke op bezoek gaat. Volgens Van der Helm zou de wet duidelijker moeten aangeven hoe controles moeten worden verricht.