Posthuma`s gruwel

Tjeerd Posthuma laat ons enigszins triomfantelijk weten dat hij nog opdrachten van vier jaar geleden moet inleveren, al drie jaar geen huiswerk heeft gemaakt en al meer dan een jaar lang onbeperkt te laat kan komen. Hij lijkt uit het oog te zijn verloren wat voor onderwijs hij volgt, namelijk: voorbereidend wetenschappelijk onderwijs.

Posthuma en zijn klasgenoten worden voorbereid op de universiteit, en laat een belangrijke waarde aan deze instelling nu juist zelfstandigheid zijn. Hoogleraren en docenten geven colleges op vaste tijdstippen, of je komt of niet. Opdrachten lever je tijdig in, of niet. Het woord huiswerk komt niet in het vocabulaire van de docenten voor. Dit alles moet voor Posthuma als een gruwel klinken. Er is één geruststelling: aan het eind van het eerste jaar wordt er op de universiteit wel afgerekend Hier komt, helaas voor Posthuma, geen leraar aan te pas, dit gaat per brief: het bindend studieadvies.

    • Bastiaan Rijpkema Student Rechten
    • Filosofie Rotterdam