Kosten JSF nog steeds onhelder

De Tweede Kamer krijgt nog steeds geen volledig en actueel overzicht van wat de Joint Strike Fighter (JSF) Nederland zal kosten. Dat komt onder meer doordat Defensie het prijspeil voor het project sinds 2005 niet meer heeft aangepast. Ook blijven sommige risico’s en onzekerheden buiten beeld, evenals de gevolgen als Nederland alsnog uit het project stapt. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in haar jaarlijkse rapport over de stand van zaken rond de JSF, dat gisteren aan de Tweede Kamer is overhandigd. Volgens het instituut is Defensie te eenzijdig gericht op het Amerikaanse vliegtuig. Nederland stak sinds 2002 ruim 730 miljoen euro in de ontwikkeling. Er is een budget van 5,7 miljard euro voorzien om 85 toestellen te kopen en ruim 9 miljard voor de exploitatie. In het rapport staat dat Defensie tot en met 2016 55 JSF-vliegtuigen wil bestellen. In 2010 maakt het kabinet de definitieve keuze voor een nieuw gevechtstoestel. (ANP)