Kamer tegen pensioen met 67 jaar

Een meerderheid van de Tweede Kamer voelt niets voor verhoging van de pensioenleeftijd van 65 naar 67 jaar. VVD-fractievoorzitter in de Tweede Kamer Mark Rutte en zijn partijgenoot in de Kamer Stef Blok stelden dit gisteren voor in een artikel in NRC Handelsblad.

De VVD is de eerste grote oppositiepartij die zich uitspreekt voor verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. Duitsland besloot een jaar geleden de AOW-leeftijd tot 67 jaar te verhogen om het pensioensysteem in de toekomst betaalbaar te houden in verband met de vergrijzing. Ook het Verenigd Koninkrijk en Zweden hebben de pensioenleeftijd opgetrokken.

Rutte en Blok menen dat de tijd rijp is het AOW-systeem aan te passen, omdat de pensioenfondsen door de crisis met grote tekorten kampen. Oud-partijleider Gerrit Zalm zette het thema ruim twee jaar geleden ook op de agenda, maar het kwam niet in het verkiezingsprogramma terecht uit vrees voor stemmenverlies.

De drie regeringspartijen CDA, PvdA en ChristenUnie zijn unaniem tegen verhoging van de pensioenleeftijd. „De VVD komt niet op voor de hardwerkende Nederlander die voor zijn 65ste versleten is”, zegt Kamerlid Paul Tang van de PvdA-fractie in een reactie.

PvdA, ChristenUnie en CDA willen eerst dat de groep werkende werknemers tussen 55 jaar en 65 jaar groter wordt. „Het kabinet heeft een aantal belemmeringen weggewerkt om te voorkomen dat mensen al met 60 of 62 jaar ophouden met werken”, zegt Kamerlid Cynthia Ortega van de ChristenUnie. Zo is de doorwerkbonus ingesteld om doorwerken vanaf 62 jaar te stimuleren.

SP-Kamerlid Paul Ulenbelt vindt dat de VVD een „slalomachtige koers” vaart door op het eerdere standpunt terug te komen. „Ze misbruiken de crisis om maatregelen tegen de zwakste groepen te nemen”, aldus Ulenbelt. Tot nog toe was D66 als enige voor verhoging van de pensioenleeftijd.