Investeer juist wel in duurzaamheid

Volgens het CPB zijn investeringen in de economie op basis van duurzaamheid, zoals voorgesteld door de FNV en de Stichting Natuur en Milieu, geen medicijn tegen de economische malaise.

Deze conclusies lijken voorbarig of wellicht zelfs onjuist. Recente cijfers uit Amerika wijzen op het tegendeel. Berekeningen van het Earth Policy Institute in Washington maken duidelijk dat juist nu moet worden geïnvesteerd in duurzame kansen, met als succesrijke uitschieter renovatie in de woningbouwsector (warmte-isolatie en zuinige energiesystemen). Per miljard dollar levert dit bijna 7.000 banen op. Het ziet er naar uit dat de regering-Obama hier een impuls van 50 miljard wil geven, en het effect daarvan zal in de hele economie doorzetten.

Tegenover diezelfde 1 miljard dollar staan de volgende cijfers per sector. In windenergie geïnvesteerd komen er 3.350 banen bij, in zonnespiegels in de woestijn 2.270, in PV-zonne-energie bijna 1.500. Daartegenover staan de cijfers in niet duurzame energie, zoals kerncentrales (1.000 banen), en kolen (870). Europa heeft plannen voor enkele tientallen kolen- en kerncentrales, zo ongeveer de minst kansrijke manier om de economie te herstellen, arbeidsplaatsen te scheppen en duurzaamheid te bevorderen.

Het is bekend dat het standaardmodel van het CPB is gebaseerd op variabelen die niet met hun tijd meegaan, zoals de uitdagingen van klimaatverandering en financiële crashes. Het is hoog tijd dit aan te passen.

    • Wouter van Dieren lid Club van Rome