Heb je naaste lief

Coen Brummer en André Weststrate vinden geloven in een schepping irrationeel. De evolutietheorie is toch wetenschappelijk (nrc.next, 2 februari)? Maar de geschiedenis leert dat wetenschappelijke feiten vaak niet waar bleken te zijn. Wetenschappers in de 18de en 19de eeuw waren ervan overtuigd dat het universum eeuwig heeft bestaan. Nu weten wij dat er een big bang, en dus een begin is geweest. Soms is het beter om geloof te stellen in je eigen religie dan in de wetenschap.

Brummer en Weststrate vinden dit kwalijk ”omdat alleen de wetenschap en de rede ons door de uitdagingen van de 21ste eeuw kunnen loodsen”. Maar heeft bijna 100 jaar moderne wetenschap de problemen in de wereld qua armoede en oorlogen opgelost? Nee, de problemen zijn juist groter geworden. De Bijbel is geen wetenschappelijk boek. Maar je hoeft geen wetenschapper te zijn om te weten dat je naaste liefhebben als jezelf een goed advies is. Niemand zal beweren dat je naaste liefhebben niet rationeel is. Want als er iets is wat oorlogen en armoede zou kunnen bestrijden, is het ware naastenliefde. Deze slogan zouden ze op toekomstige `atheïstenbussen` moeten afdrukken.