Een 'opiniekrant voor sociaal-liberalen'

De eerste van een reeks aangekondigde nieuwe opiniesites die werkelijk online komt, is Rostpluspost. De roepnaam luidt Pluspost, zo legt oprichter en hoofdredacteur Grimbert Rost van Tonningen uit in zijn eerste hoofdartikel. Bovenaan elke webpagina wordt gepreciseerd dat we de website moeten zien als een „opiniekrant voor sociaal-liberalen en ondernemers”.

Termen als ‘krant’ en ‘opinieblad’ zijn problematisch op internet, omdat in principe continu artikelen ververst kunnen worden. Toch rept de hoofdredacteur van zijn ‘eerste nummer’ en lijkt de ambitie te zijn om de taal van de papieren pers te bezigen en niet die van een weblog. Dat lukt in een goed geschreven interview met de gereformeerde softwareondernemer Jan Baan, dat dienst doet als coverstory van een nummer dat geen nummer is, maar eerder de oogst van de eerste dag. De kop bestaat uit een citaat: „Visie is bullshit!”

De bijdragen van Rost van Tonningen worden ontsierd door talrijke spelfouten en verder zijn ze nogal pompeus: „Met u zullen we daarover volgaarne in debat gaan, niet zozeer vanwege de intellectuele oefening, maar vooral omdat het de geesten scherpt bij de maatschappelijke keuzes die wij allen regelmatig moeten maken.”

Tot de redactie van Pluspost behoren neofeministe Myrthe Hilkens en internetexpert Herbert Blankesteijn, die in zijn eerste bijdrage op zoek gaat naar de ironie in knullige promotievideo’s van Microsoft. Verder wordt er geopinieerd dat de sneeuwbal van het Irakonderzoek niet meer te stoppen valt en dat de Rooms-Katholieke Kerk een eeuwenlange antisemitische traditie heeft. Trendwatcher Adjiedj Bakas verbaast zich erover dat Marokkaanse Nederlanders met een Berberachtergrond de kant van de Palestijnen kiezen en zich dus Arabier zouden zijn gaan voelen.

Bij de positionering van Pluspost hoort ook een door de hoofdredacteur geschreven aanval op het gebrek aan liberalisme en de zelfgenoegzaamheid van de postmoderne „reliqui” als NRC Handelsblad. Kennelijk moeten daar lezers worden weggehaald.

Die moeten zich, voordat ze hun abonnement opzeggen, nog niet te veel voorstellen van de reikwijdte van opiniekrant Pluspost als nieuwsmedium. De directe actualiteit wordt gevolgd via links naar artikelen van de site NU.nl met uitsluitend koppen als „Avond vol overvallen in Rotterdamse regio” en „Vrouw in cel voor onbetaalde parkeerboetes”.

Met het afkalven van de opiniebladen en hun redacties zou er best emplooi kunnen zijn voor een of meer opiniesites. Ik ben bang dat Pluspost nog wel wat meer moet investeren om in die ontwikkeling een rol te spelen.

    • Hans Beerekamp