Bidden kan helpen

Als `genuanceerd gelovige` kon ik me goed vinden in het artikel van Coen Brummer en André Weststrate. Alleen de opmerking dat bidden weinig helpt tegen de klimaatverandering en de energiecrisis, zette mij aan het denken. Als predikant bid ik op zondag wel eens voor het herstel van de schepping. Daarmee doel ik op een betere omgang met natuur en milieu. Zodoende hoop ik bij mezelf en mijn kerkgangers het bewustzijn levend te houden dat de mens de taak ontvangt de aarde te bewerken en te bewaren. Ik ben bang dat de wetenschap ons evenmin kan helpen, zolang we niet echt bereid zijn zorgvuldiger om te gaan met onze leefwereld.

In o.a. Spanje en Groot-Brittannië rijden bussen met atheïstische slogans. Zie:atheistbus.org.uk

    • Franc de Ronde Koudekerk aan den Rijn