‘We willen niet méér, maar wel een beter Europa’

Peter van Dalen is afgelopen weekeinde verkozen tot lijsttrekker van de ChristenUnie (CU) voor de Europese parlementsverkiezingen in juni. Dat Van Dalen – nu nog hoofdinspecteur en directeur bij de inspectie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat – naar het Europees Parlement vertrekt, is daarmee vrijwel zeker.

Onduidelijker is tot welke fractie de CU gaat behoren na de verkiezingen. „We hebben van de partij de vrijheid gekregen zelf te kiezen tot welke fractie we willen behoren”, zegt Van Dalen. De huidige twee Europarlementariërs van de CU en SGP (die samen optrekken in Brussel) maken deel uit van de eurosceptische fractie Onafhankelijkheid en Democratie. Die fractie kwam in opspraak door antisemitische uitspraken van parlementariërs uit Griekenland en Polen.

Blijft u bij die fractie?

„Nee, die club valt uit elkaar na de verkiezingen en daar ben ik best happy mee. De fractie werd na de verkiezingen van 2004 opgericht, met alle partijen die tegen de Europese Grondwet waren. Dat was haar enige bestaansrecht. Wij waren tegen de Grondwet, maar zijn nu vóór de opvolger daarvan, het Verdrag van Lissabon. Dat zijn zij niet; de relatie tussen ons en de fractie was dus al zeer gespannen. Er is zelfs gedreigd ons zittend Europarlementslid, Hans Blokland, uit de fractie te knikkeren omdat hij voor het Verdrag was. Het is prima dat zich nieuwe kansen voordoen. We gaan rondkijken waar we terechtkunnen. Mogelijk wordt dat de Europese Volkspartij, de christen-democratische fractie, maar ook die kan verbrokkelen na juni. Het is dus vooral afwachten. Belangrijk is dat we kunnen vasthouden aan onze standpunten.”

En, wat worden die standpunten?

„We willen niet méér Europa, maar wel een beter Europa. We willen opkomen voor de kwetsbare landen binnen de Europese Unie. Spanje, Italië en Duitsland krijgen 40 procent van alle Europese structuurfondsen, terwijl landen die het nodig hebben, zoals Roemenië en Bulgarije, nog geen 4 procent van die bedragen ontvangen. Dat kan niet. Ook willen we iets doen tegen de grote bureaucratie en fraude die nu voorkomt bij aanvraag van Europese subsidies. Het agentschap dat fraude tegengaat in Brussel, is niet onafhankelijk, maar hangt onder de Europese Commissie. Dat moet anders.”

Het schijnt dat uw partij bewust het woord ‘homo’ uit het verkiezingsprogramma heeft gehouden. Waarom?

„Dat is binnen de verkiezingscommissie absoluut niet aan de orde geweest. Dat verhaal is een canard.”

    • Annemarie Kas