Sprinkhanen en de ceremoniemeester

Joop Wijn kent ze allemaal. Hij was staatssecretaris van Financiën, toen Gerrit Zalm minister van Financiën was. Hij was ceremoniemeester op het huwelijk van Wouter en Barbara Bos in 2002. Als Kamerleden waren Joop en Wouter bevriend geraakt, terwijl hun partijen in die tijd in onmin leefden met elkaar.

Wouter Bos, PvdA, is minister van Financiën en tegenwoordig de baas van de staatsbank ABN Amro annex Fortis Nederland. Gerrit Zalm, VVD, is na een tussenstop in Wognum bij de DSB Bank de topman van de bank aan de Amsterdamse Zuidas.

Joop Wijn, CDA, was als staatssecretaris belastingzaken politiek verantwoordelijk voor het debacle met de invoering van de Dienst Toeslagen. De Directeur-Generaal Belastingen werd daar later op afgerekend, toen Joop al weg was. In het kabinetje Balkenende III promoveerde hij naar het ministerschap van Economische Zaken. Dat beviel best.

Hij wilde graag minister blijven en bedankte bij de kabinetsformatie van 2007 voor de eer om zijn partij als fractieleider in de Tweede Kamer te vertegenwoordigen. Wat er precies speelde is nooit duidelijk geworden. Wijn heeft zich er niet publiekelijk over uitgelaten. Vermoedelijk had CDA-leider Balkenende geen zin in een ambitieuze rivaal in zijn nieuwe kabinet.

De Kroonprins week uit naar de Rabobank. Daar werd hij directeur Midden- en Kleinbedrijf onder Bert Heemskerk. Heemskerk, CDA, heeft de financiële crisis tot nu toe glorieus overleefd. Hij geldt als het boegbeeld van rentmeesterschap in het turbulente bankwezen.

Nauwelijks ingewerkt bij de Rabo stapt Wijn over naar ABN Amro, de bank waar hij vóór zijn politieke carrière vier jaar gewerkt heeft. De staatsbank kan een opstap zijn voor een terugkeer van Wijn naar de politiek.

In de directiekamer kunnen Zalm en Wijn beginnen met hun ruzie uit de zomer van 2006 nog eens op te rakelen.

Amper minister van EZ liet Wijn zich laatdunkend uit over buitenlandse investeerders die als sprinkhanen Nederlandse bedrijven opkochten en leeg vraten. Hij was meer voor een ‘rationeel oranjegevoel’ wat het eigendom van ondernemingen betrof.

Zalm riep Wijn in het kabinet tot de orde. Buitenlands kapitaal was goed voor de economie en de vergelijking met sprinkhanen was een karikatuur. Wijn bond in en zag af van maatregelen om de activiteiten van private equity investeerders te beperken.

Goed dat ze nu samen de puinhopen van de buitenlandse overname en opsplitsing van ABN Amro, uitgelokt door een hedgefonds, gaan opruimen. Dat heeft Bos toch maar weer knap gearrangeerd.

Roel Janssen

    • Roel Janssen