Oceaan verzuurt en vis kan minder goed ruiken

De verzuring van de oceaan is al meetbaar, die verzuring versnelt en „ernstige schade is op handen”. In die krachtige bewoordingen waarschuwden 155 wetenschappers afgelopen vrijdag voor de gevaren van oceaanverzuring. De zee wordt zuurder door de klimaatverandering: de CO2 die vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen lost op in het water en vormt zuur.

De wetenschappers gaven hun ‘Monacoverklaring’ uit naar aanleiding van een congres over oceaanverzuring dat door onder meer UNESCO werd georganiseerd.

Zeedieren raken door die verzuring ontregeld, blijkt uit experimenten. Jonge clownsvissen (Amphiprion percula, op de foto een volwassen exemplaar) ruiken bijvoorbeeld anemonen en planten niet meer goed, waardoor ze geen geschikte plaatsen onderscheiden om zich te vestigen. Dat schreven biologen gisteren online in het wetenschappelijke tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences. Maar verzuring is vooral een probleem omdat het de vorming van kalk bemoeilijkt. Koralen en andere kalkvormende zeedieren groeien daardoor trager. Als de klimaatverandering in het huidige tempo voortgaat, beginnen ze in de loop van deze eeuw zelfs op te lossen. De pH van de oceaan is sinds het begin van de industriële revolutie gedaald van 8,3 naar 8,2 en kan deze eeuw verder dalen tot 7,8.