Extra geld voor bemiddeling

Minister Donner (Sociale Zaken, CDA) trekt 13 miljoen euro extra uit om toekomstige werklozen snel aan nieuw werk te helpen. Het geld gaat naar het UWV Werkbedrijf, dat hiervoor 230 ‘werkcoaches’ en 20 consulenten aanstelt. Die worden „zo snel mogelijk” geworven bij uitzendbureaus. Dat maakte de minister gistermiddag bekend bij de opening van het mobiliteitscentrum IJmond in Beverwijk.

Inmiddels zijn er, conform eerdere afspraken tussen Donner en het Werkbedrijf (voortgekomen uit de fusie van CWI en UWV), tien centra geopend in verschillende regio’s die getroffen zijn door de kredietcrisis. Het gaat naast IJmond om locaties in Emmen, Assen, Rotterdam, Enschede, Nijmegen, Eindhoven, Den Bosch, Heerlen en Sittard/Geleen. In de loop van deze maand moeten er nog twintig volgen. De centra zijn in eerste instantie bedoeld om bedrijven bij te staan die gebruik maken van de regeling voor werktijdverkorting. Maar nu de crisis zich verdiept, zullen ze steeds meer de taak krijgen om massaontslagen te coördineren en werknemers van werk naar werk te begeleiden.

Het UWV Werkbedrijf zou komend jaar eigenlijk zelf 1.500 arbeidsplaatsen moeten schrappen als onderdeel van een bezuiniging, maar krijgt nu dus juist extra personeel om de stroom werklozen te kunnen opvangen.

Bijna 400 bedrijven hebben inmiddels toestemming gekregen voor werktijdverkorting voor een periode van zes weken. Zo’n 90 bedrijven hebben al verlenging van de werktijdverkorting aangevraagd, nu het eind van de eerste periode, die startte op 5 januari in zicht is. Donner wees de helft van die verzoeken af, omdat die bedrijven „onvoldoende aan scholing doen”.