EU maant VS af te zien van protectie

Rotterdam, 3 febr. - Europa heeft de Verenigde Staten gewaarschuwd voor protectionistische maatregelen, zoals bevoordeling van de eigen industrie, in het stimuleringspakket van ruim 800 miljard dollar dat in voorbereiding is. Pagina 11