Eigen stamcellen kalmeren MS

rotterdam, 3 feb. - Een kleine proef onder 21 mensen met een vroege vorm van relapsing-remitting multiple sclerose (MS) wijst uit dat zij baat kunnen hebben bij een transplantatie van stamcellen uit hun eigen beenmerg (The Lancet Neurology, 30 januari, online).

Het immuunsysteem van mensen met MS valt hun eigen zenuwstelsel aan, met vermoeidheid, slecht zicht en evenwichtsproblemen tot gevolg. Na uitschakeling van de oude afweercellen in hun bloed, kregen patiënten nieuwe uit hun eigen beenmerg. Bij zeventien patiënten verbeterden de neurologische problemen. Bij geen van de deelnemers waren de symptomen na drie jaar verergerd.