Artsen: kinddossier niet naar politie en justitie

De koepelorganisatie van artsen, de KNMG, vindt dat het elektronisch kinddossier (EKD) niet beschikbaar mag zijn voor politie, justitie en en Bureau Jeugdzorg. Brede toegankelijkheid van het dossier zou het bieden van goede medische zorg ondergraven, verklaarde de KNMG gisteren.

Hiermee keren de artsen zich tegen een voorstel van de Rotterdamse wethouder Leonard Geluk (CDA, Jeugd en Gezin). Volgens de KNMG veegt Geluk „twee doelen op één hoop” en is het toekomstige kinddossier niet bedoeld voor het opsporen van risicosituaties.

Vanaf eind dit jaar krijgt ieder kind dat in Nederland wordt geboren een elektronisch kinddossier. Het dossier bevat informatie over het kind, de gezinssituatie en de omgeving.

Mede om redenen van privacy willen de artsen het EKD alleen gebruiken voor het bieden van medische zorg. Voor het opsporen van risicogezinnen verwijzen zij naar de Verwijsindex Risicojongeren (VIR). Dit systeem brengt meerdere hulpverleners op één dossier met elkaar in contact voor overleg en informatie-uitwisseling.

De artsen hebben de steun van minister André Rouvoet (ChristenUnie, Jeugd en Gezin) . In de Tweede Kamer zei Rouvoet vorig jaar dat toegang tot het dossier voorbehouden blijft aan jeugdartsen. De Kamer zag wel wat in een bredere toegang tot het dossier.

Minister Ab Klink (CDA, Volksgezondheid) kwam gisteren tegemoet aan de wensen van de Tweede Kamer rond het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Artsen die misbruik maken van dit dossier kunnen voortaan ook door strafrechters uit hun functie worden gezet. Tot nu toe was dit voorbehouden aan de medische tuchtrechter. Klink gaat niet zover dat artsen die het dossier misbruiken standaard uit hun beroep worden gezet.

Met het elektronisch patiëntendossier kunnen zorgverleners medische gegevens uitwisselen. In 2009 worden huisartsen, apotheken en ziekenhuizen aangesloten op het landelijk EPD. Patiënten kunnen hiertegen bezwaar maken.