vandaag

In het nieuws:

De rechter beslist over de vraag of de uithuisplaatsing van baby Hendrikus wordt verlengd. Zijn ouders, die zwakbegaafd zijn, denken zelf dat ze in staat zijn om voor hem te zorgen. De Raad voor de Kinderbescherming denkt van niet.

Franse vakbondsleiders overleggen of ze een gevolg geven aan de nationale staking van 29 januari.